Top

                                         

Ik heb geleerd dat aan de basis van bijna elke, volgens de medische wetenschap 'chronische', aandoening of terugkerende klacht een parasitaire, bacteriële, schimmel of virale infectie ligt. Daarbij blijkt vooral de vaak onschuldig geachte candidaschimmel een grotere en gevaarlijkere rol te spelen dan veelal gedacht wordt. Op de door mij persoonlijk ontwikkelde website doktercandida.nl geef ik hierover al jarenlang informatie die inmiddels duizenden mensen geholpen heeft van hun langdurige klachten te herstellen.

Candida levend bloed onderzoek

Tijdens het 1e diagnoseconsult controleer ik altijd eerst met een microscoop door middel van een levend bloedanalyse of er candidaschimmels aanwezig zijn in uw bloed, en of er sprake is van een 'lekkende darm'. Candidaschimmels staan namelijk net als de ziekte van Lyme of het epstein-barrvirus (de oorzaak van de ziekte van Pfeiffer), regelmatig aan de basis van vermoeidheid, fibromyalgie, longklachten, migraine, eczeem en darmklachten. Andere bacteriën en parasieten staan weer aan de basis van voedselintoleranties en auto-immuunziekten. Al dit soort gezondheidsklachten en ziektebeelden zijn niet 'ongeneesbaar' zoals de reguliere geneeskunde suggereert. Zij vragen wel om een accurate vaststelling van de oorzaak: om welke (chronische) micro-organismebelasting gaat het en wat is een effectieve behandeling daarvan.Dat in de reguliere geneeskunde maar beperkt aandacht wordt besteed aan chronische infecties als de oorzaak van gezondheidsproblemen, is voornamelijk een kwestie van geld. Als men zich zou richten op werkelijke oorzaken en mensen dus gaat 'genezen', zal dit veel omzet schelen in symptoombestrijdende, ziekhoudende medicijnen. De gebruikelijke biochemische diagnostische methoden die een ziekenhuis of huisarts nu ter beschikking heeft, stellen uiteindelijk niet veel voor. Zij zijn onbetrouwbaar en geven regelmatig verkeerde uitslagen waardoor binnen het reguliere circuit infecties moeilijk te detecteren zijn.

Zo'n test gaat namelijk op zoek naar antistoffen en vindt men die niet, dan heeft het lichaam volgens deze diagnosemethode 'geen infectie'. Wat ze er echter niet bij vertellen is, dat wanneer een infectie chronisch wordt zoals bijvoorbeeld een chronische candida-, lyme- of epstein-barrvirusinfectie, het lichaam na 3 maanden stopt met antistoffen produceren. Een negatieve uitslag als de klachten al langer dan 3 maanden aanhouden kan dus nooit betrouwbaar zijn. Het is wel betrouwbaar wanneer gemeten wordt of de infectie zelf en niet de antistoffen in het bloed aanwezig zijn.

De magneetveld frequentie van een mircro-organisme in het lichaam is echter altijd meetbaar.

Het is wetenschappelijk al geruime tijd vastgesteld dat alles, inclusief wijzelf, omringd wordt met een elektromagnetisch veld. Ook weet men dat alle levensvormen, ook ziekmakende micro-organismen, elk een eigen 'frequentie' uitstralen. Om die reden is het voor de hand liggend dat energiefrequenties detecteerbaar en dus met de juiste apparatuur meetbaar zijn. Precies dit doet de geavanceerde elektronische 'radionica'- apparatuur die ik gebruik in mijn praktijk.

METEN = WETEN

Na de levend bloedanalyse meet ik uw gehele lichaam door met mijn 'Bruce Copen MARS III'. Hiermee kan ik binnen enkele minuten de aanwezigheid van verstorende micro-organismen aantonen of uitsluiten.


Tijdens deze meting controleer ik op 500+ veel voorkomende micro-organismen/ziektebeelden waaronder de ziekte van Lyme, herpesvirussen en candida. Als de kern van de gezondheidsklachten eenmaal geïdentificeerd is, pas ik effectieve behandelmethodes toe, zoals de unieke laser fotonentherapie en de magneetveld orgonite. Meer hierover leest u op de pagina 'behandeling'. Deze therapieën herstellen het immuunsysteem, zonder het lichaam te belasten met onnodige gifstoffen of bijwerkingen. Het ondersteunt het lichaam en helpt zo ziektekiemen in het lichaam sneller en effectiever te bestrijden. In de meeste gevallen zijn fysieke klachten al na 2 of 3 behandelingen sterk verminderd.

Tijdens een eerste diagnoseconsult met een micro-organismemeting en levend bloedanalyse, leg ik u graag uit welke micro-organismen aan de basis staan van uw klachten en/of ziektebeeld en waarom eventuele behandeling met de door mij gebruikte therapievormen voor u effectief zullen zijn.

-Ga naar de contact pagina wanneer
  u een afspraak wilt maken.
-Download ook onze brochure voor gedetailleerde
  diagnose & behandelinformatie.