0
Winkelwagen
€ 0,00
Content pagina's / Header /

Medische Disclaimer

De informatie op/in onze website ,brochures, filmpjes, boeken, afbeeldingen, podcasts, producten (zoals de orgonite healing disc), diensten, mailings/e-mails, alsmede onze meet en behandel apparatuur/diagnose apparatuur en diagnose rapporten of elke andere vorm van verstrekte informatie door ons is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten. Alle gestelde claims zijn nog onvoldoende wetenschappelijk bewezen.

De werking van de door ons gebruikte natuurgeneeskundige diagnose/meet/therapie methoden/middelen als mede de door ons gegeven tips en adviezen zijn geen vervanging voor een diagnose en behandeling door een medisch profesional/arts. Alle door ons gestelde (medische) claims en gestelde gezondheidsvoordelen berusten enkel en alleen op onze persoonlijke meningen of op ervaring die we hebben gehad met onze cliënten. De gegeven informatie noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een medische (zelf-)diagnose.
De informatie op deze website is tevens bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving.

Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op/in onze website/brochure/filmpjes/boeken/afbeeldingen kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van: a. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens behandelend arts of andere professionele hulpverlener en b. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt. Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer. Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden en ons privacy beleid kijkt u op onze contact pagina.Alle bedragen zijn inclusief BTW