TopIn onze praktijk ondergaat u bij elke behandeling een combinatie van zes verschillende therapievormen die harmonisch op elkaar inwerken en de individuele effecten van elke therapievorm versterken, op deze pagina leest u er meer over.

Spin-inversie

Als eerste wordt u behandeld met de Wibronic spin-inverter om eventueel aanwezige spininversie te corrigeren. Een spininversie ontstaat als u te lang of te vaak in een onnatuurlijk elektromagnetisch veld verblijft, zoals uitgezonden door wifi en mobiele telefoons. Een spininversie verstoort niet alleen uw immuunsysteem, slaap en energielevel, het maakt u minder gevoelig soms zelfs resistent voor alle soorten therapieën. Zowel reguliere ‘medicaties’, als alle complementaire therapievormen en voedingssupplementen zullen als u een spininversie hebt veel minder effect hebben. Daarnaast verstoort het de opname van vitaminen en mineralen in het lichaam. Terwijl we uw spin-inversie genezen gaan we verder.


wibronic spininverter

Laser fotonentherapie
Dit is de basis van mijn behandeltraject. Deze therapie brengt, met behulp van rode leds en lage intensiteit infrarood lasers die genezende frequenties pulseren, geheel pijnloos 'biofotonen' in het lichaam. Deze 'biofotonen' herprogrammeren en heractiveren onder andere het immuunsysteem.

De gebruikte technieken zijn voor een deel geïnspireerd op therapieën zoals ‘bio-resonantietherapie’ en 'bio-fotonentherapie'. Echter deze nieuwste vorm van fotonentherapie die met lage intensiteit infrarood lasers werkt, is vele malen effectiever en geeft veel sneller voelbaar resultaat dan alle andere op dit moment bestaande therapieën.

laser bio fotonen therapie
Fotonentherapie voldoet tevens aan de voorwaarden van evidence-based medicine. De effecten van gepulseerd infrarood laserlicht zijn al tientallen jaren wetenschappelijk aangetoond. De mogelijkheden die dit geeft zijn door snelle ontwikkeling van de lasertechniek nu eindelijk prijstoegankelijk voor consumenten.

praktijk herstart je gezondheid
De lijst van lichamelijke problemen die met fotonentherapie behandelbaar zijn, is zo goed als oneindig. Het menselijk lichaam is in principe in staat zichzelf te genezen van welke klacht dan ook. In uitzonderlijke gevallen is het wenselijk bepaalde supplementen in te zetten voor een sneller behandelresultaat, maar dit is bijna nooit nodig. De basis van herstel is namelijk een goed functionerend immuunsysteem. De door ons gebruikte fotonentherapie  maakt dit mogelijk.

Door een aantal factoren is ons immuunsysteem steeds minder goed in staat optimaal te functioneren. Door chemische belasting, stress, belasting van elektromagnetische velden (gsm/wifi) krijgt u zoals op de ‘diagnose’ pagina uitgelegd wordt te maken met chronische sluimerinfecties van virussen, bacteriën, schimmels en parasieten. Zoals Candida of Lyme.

Wanneer het lichaam deficiënt aan biofotonen raakt kan het lichaam niet meer goed zijn werk doen omdat letterlijk elke cel in uw lichaam biofotonen gebruikt om te communiceren met omliggende cellen. Fotonentherapie voorziet het lichaam van essentiële biofotonen en pulseert per seconde die u behandeld wordt ruim 2.000 verschillende trillingsfrequenties die een optimale werking van het immuunsysteem, het hormonale systeem en de organen activeert.

Het voorziet het lichaam van de juiste informatie en verbetert de communicatie tussen alle lichaamscellen en noodzakelijke processen zodat micro-organismen en ziekten blijvend verdwijnen.

symptomenboom
Magneetveld orgonetherapie
Wanneer u laser fotonentherapie krijgt, zit en ligt u op een comfortabele behandeltafel. Naast deze tafel is een ringvormig magneetveld apparaat gemonteerd dat een magnetisch veld produceert. Om optimaal te kunnen functioneren, moet ons lichaam namelijk in resonantie zijn met de natuurlijke aardmagnetische velden.

De magneetveldtherapie met de magneetveldring stemt tijdens de laser fotonentherapie door middel van een krachtig magneetveld ‒ identiek aan het aardmagneetveld ‒ het lichaam weer af op deze belangrijke aardfrequenties die bij 99% van de mensen verstoord zijn. 

Dit komt met name door de constante aanwezigheid van wifi- en gsm-signalen in onze leefomgeving. Door het lichaam tijdens de behandeling kort en krachtig de juiste resonantie aan te bieden, pakt het na de behandeling de natuurlijke zwak aanwezige magneetveldfrequenties van de aarde weer sneller op, wat enorme gezondheidsvoordelen oplevert.

orgonite
Als gevolg van de fotonen- en magneetveldtherapieën gaat het hele lichaam en het immuunsysteem beter functioneren. Daardoor verminderen vermoeidheid en pijn bij 92% van mijn cliënten al na slechts drie behandelingen. Het is met onze therapie mogelijk om op relatief korte termijn te herstellen van regulier zeer moeilijk behandelbare problemen zoals darmklachten, vermoeidheid, longziekten, migraine, spierpijn maar ook alle denkbare infectieziekten zoals de ziekte van Lyme, ziekte van Pfeiffer (Epstein-Barrvirus), Candida, herpes en parasieten.

Ook emotioneel heeft deze therapie een bijzonder positieve werking op depressie of autisme spectrum stoornissen. Vergeet niet: 92% van de reguliere ziektebeelden vinden hun oorsprong in een verstoring van uw lichaamsprocessen/immuunsysteem met daaruit voortvloeiend chronische belastingen van ziekmakende micro-organismen. Door het immuunsystemen te herstellen en te stimuleren stellen we u uw eigen lichaam weer in staat chronische belastingen van ziekmakende micro-organismen aan te pakken, wat leidt tot een duurzaam herstel van uw klachten.

natuurgeneeskunde
Tesla magneetveldtherapie en de fotonenbril therapie
Na de laser fotonentherapie en magneetveld orgonite-therapie krijgt u bij elk bezoek een behandeling met de een fotonenbril en tesla magneetveld apparaat met soortgelijke werking die de behandelresultaten zullen versnellen. Ook krijgt u tijdens elke behandelsessie een korte behandeling met de Hulda Clark zappertherapie die vele soorten micro-organismen verzwakt zodat het immuunsysteem deze makkelijker kan vernietigen.

Tot zover de behandelingen die vallen onder de 'basis therapie combinatie'. We hebben ook een tweetal optionele, los (bij) te boeken therapieën.

OPTIONELE THERAPIE 1: PST-THERAPIE
EXCLUSIEF IN NEDERLAND BIJ LOCATIE HOOGEVEEN VERKRIJGBAAR!

pst therapie 


PST-therapie is in Amerika ontwikkeld voor de behandeling van aandoeningen van het bewegingsapparaat. Het is klinisch succesvol gebleken bij behandeling van osteoporose, artritis, artrose, sportblessures, RSI, lage rugpijn, whiplash, reuma en fibromyalgie. Wat doet het in het kort? Een 200kg zware magneetspoel heractiveert en stimuleert door middel van een lichaamidentiek magneetveld de activiteit van somatische stamcellen. Dit activeert het genezingsproces van kraakbeen, botweefsels, bindweefsels, pezen en spieren.

Voor meer informatie download de losse:
PST-brochure

OPTIONELE THERAPIE 2: BIORESONANTIE
VERKRIJGBAAR OP AL ONZE LOCATIES.

bioresonantie therapie behandeling


Bioresonantie-therapie is een snelgroeiende complementaire geneeswijze die net als onze andere therapieën valt onder de frequentie-/trillingsgeneeskunde. Een bioresonantie-behandeling biedt het lichaam allerlei ‘resonanties’ (frequenties) aan en harmoniseert op die manier disbalansen in ons lichaam en ons energiesysteem. Met ons bioresonantie-systeem kunnen we specifieke aspecten behandelen die niet optimaal behandeld kunnen worden met de ‘combinatie-therapiebehandelingen’ van 50 minuten, zoals de laser-biofotonentherapie en de magneetveld-therapieën en fotonen-bril zoals eerder omschreven op deze pagina.

Voor meer informatie download de: 
BIORESONANTIE BROCHURE


Garantie regeling
Er is voor twijfelaars een garantieregeling beschikbaar die u 100% financiële garantie geeft dat uw klacht verbetert dankzij onze therapie. Als u hier gebruik van wilt maken, geef dit dan tijdens uw eerste consult aan. Meer hierover leest u op deze pagina

Complementaire behandelingen
Afhankelijk van specifieke klachten, kan het zijn dat ik naast de therapieën dieetadviezen of soms vitamines inzet om het herstel te bespoedigen.

Preventief
U bent in onze praktijk ook van harte welkom als u geen specifieke klachten hebt, maar graag een preventieve behandeling en/of controle diagnose wilt laten doen om te zien welke mogelijke verstorende factoren bij u aanwezig zijn en welke voedings- en/of andere leefstijladviezen Kaj Alexander u kan geven. Bovendien is de natuurlijke boost die de fotonentherapie uw lichaam geeft ook aan te raden als preventieve behandeling ter ondersteuning van uw weerstand, sportprestaties en algehele welzijn. Het is een prettige pijnloze behandeling met een snel voelbaar resultaat.

- Ga naar de contactpagina wanneer u wil dat wij u helpen weer gezond te worden en vraag een vrijblijvend consult aan.