Top

Tijdens een behandeling ontvangt u een combinatie van 6 verschillende therapievormen die harmonisch op elkaar inwerken en de individuele effecten van elke therapievorm versterken, op deze pagina leest u er meer over.

Spininversie

Als eerste wordt u behandeld door de Wibronic spininverter om eventueel aanwezige spininversie te corrigeren. Een spininversie ontstaat als u te lang of te vaak in een onnatuurlijk elektromagnetisch veld verblijft, zoals uitgezonden door wifi en mobiele telefoons. Een spininversie verstoort niet alleen uw immuunsysteem, slaap en energielevel, het maakt u ook veel minder gevoelig voor alle soorten therapieën. Zowel reguliere ‘medicaties’, als alle complementaire therapievormen en voedingssupplementen zullen als u een spininversie hebt veel minder effect hebben. Daarnaast verstoort het de opname van vitaminen en mineralen in het lichaam.Laser fotonentherapie
Dit is de basis van onze behandeling. Deze therapie brengt met behulp van lage intensiteit leds en lage intensiteit infrarode lasers die genezende frequenties pulseren, geheel pijnloos 'fotonen' in het lichaam. Deze 'fotonen' herprogrammeren en heractiveren onder andere het immuunsysteem. De gebruikte technieken zijn voor een deel geïnspireerd op therapieën zoals ‘bio-resonantietherapie’ en 'bio-fotonentherapie'. Maar deze nieuwste vorm van fotonentherapie die met lage intensiteit infrarood werkt, is vele malen effectiever en geeft veel sneller voelbaar resultaat dan alle andere op dit moment bestaande therapieën.

Fotonentherapie voldoet bovendien aan de voorwaarden van evidence-based medicine. De effecten van gepulseerd infrarood laserlicht zijn al tientallen jaren wetenschappelijk aangetoond. De mogelijkheden die dit geeft zijn door snelle ontwikkeling van de lasertechniek nu eindelijk prijstoegankelijk voor consumenten.De lijst van lichamelijke problemen die met fotonentherapie behandelbaar zijn, is zo goed als oneindig. Het menselijk lichaam is in principe in staat zichzelf te genezen van welke klacht dan ook. In uitzonderlijke gevallen is het wenselijk bepaalde supplementen in te zetten voor een sneller behandelresultaat, maar dit is bijna nooit nodig. De basis van herstel is namelijk een goed functionerend immuunsysteem. De door ons gebruikte fotonentherapie  maakt dit mogelijk.

Door een aantal factoren is ons immuunsysteem steeds minder goed in staat optimaal te functioneren. Door chemische belasting, stress, belasting van elektromagnetische velden (gsm/wifi) en chronische sluimerinfecties zoals bijvoorbeeld candida, raakt het lichaam deficiënt aan fotonen en kan het lichaam niet meer goed zijn werk doen. Fotonentherapie voorziet het lichaam van essentiële fotonen en pulseert per seconde dat u behandeld wordt ruim 2.000 verschillende frequentieprogramma’s die een normale werking van het immuunsysteem, hormonale systeem, de organen (en meer) opnieuw activeert en stimuleert. Het voorziet het lichaam met de juiste informatie en verbetert de communicatie tussen alle lichaamscellen en noodzakelijke processen zodat ziekten blijvend verdwijnen.


Magneetveld orgonetherapie
Wanneer u laser fotonentherapie krijgt, zit en ligt u op een comfortabele behandeltafel. Onder deze tafel is een ringvormig magneetveld apparaat gemonteerd dat een magnetisch veld produceert. Om optimaal te kunnen functioneren, moet ons lichaam het merendeel van de tijd in resonantie zijn met de aardmagnetische velden.

De magneetveldtherapie met de magneetveldring stemt tijdens de laser fotonentherapie door middel van een krachtig magneetveld ‒ identiek aan het aardmagneetveld ‒ het lichaam als het ware weer af op deze belangrijke frequenties die bij 90% van de mensen verstoord zijn.  Dit komt door constante aanwezigheid van wifi- en gsmsignalen in onze leefomgeving. Door het lichaam tijdens de behandeling kort en krachtig de juiste resonantie aan te bieden, pakt het na de behandeling het magneetveld van de aarde weer sneller op, wat enorme gezondheidsvoordelen oplevert.Als gevolg van de fotonen- en magneetveldtherapieën gaat het hele lichaam en het immuunsysteem beter functioneren. Daardoor verminderen vermoeidheid en pijn bij 78% van onze cliënten al na slechts 2 behandelingen. Het is met onze therapie mogelijk om op relatief korte termijn te herstellen van regulier zeer moeilijk behandelbare problemen zoals darmklachten, chronische vermoeidheid, longziekten, migraine, spierpijn maar ook alle denkbare infectieziekten zoals de ziekte van Lyme, ziekte van Pfeiffer (epstein-barr), candida, herpes en parasieten. Ook emotioneel heeft deze therapie een bijzonder positieve werking op depressie en autisme.

Vergeet niet: 95% van de reguliere ziektebeelden vinden hun oorsprong bij chronische belastingen van ziekmakende micro-organismen. Door het immuunsystemen te herstellen en stimuleren stelt u uw eigen lichaam weer in staat chronische belastingen van ziekmakende micro-organismen aan te pakken wat leidt tot een duurzaam herstel van uw klachten.Tesla magneetveldtherapie en de fotonenbril therapie
Na de laser fotonen & magneetveld orgonite therapie krijgt u sinds 2018 ook een behandeling met de nieuwe fotonenbril & het tesla magneetveld apparaat die de behandelresultaten aanzienlijk versnellen. Ook krijgt u tijdens elke behandelsessie een korte behandeling met de Hulda Clarck zappertherapie wat alle soorten micro-organismen verzwakt zodat het immuunsysteem deze veel makkelijker kan vernietigen.Hieronder een beknopte lijst ter indicatie van enkele van de ziektebeelden en soorten klachten waar wij ons in specialiseren en die met onze therapie succesvol uitstekend zijn te behandelen:

Behandeling van lyme candida

Garantie regeling
Ik heb voor twijfelaars een garantieregeling beschikbaar die u 100% financiële garantie geeft dat uw klacht verbetert dankzij mijn therapie. Als u hier gebruik van wilt maken, geef dit dan tijdens uw 1e consult aan. Meer hierover leest u op deze pagina


Complementaire behandelingen ter
ondersteuning 
van de fotonen- en magneetveldtherapie

Afhankelijk van specifieke klachten, kan het zijn dat ik naast de therapieën soms ook andere middelen, dieetadviezen of behandelmethoden inzet om het herstel te bespoedigen. 

Preventief
U bent in mijn praktijk ook van harte welkom als u geen specifieke klachten hebt, maar graag een preventieve behandeling en/of meting wilt laten doen om te zien welke mogelijke verstorende factoren bij u aanwezig zijn en welke voedings- en/of andere leefstijladviezen ik u kan geven.

Bovendien is de natuurlijke boost die de fotonentherapie uw lichaam geeft ook ten zeerste aan te raden als preventieve behandeling, of ter ondersteuning van uw weerstand, gezondheid en algehele welzijn. Het is een prettige behandeling met een snel voelbaar resultaat!- Ga naar de contact pagina wanneer u een afspraak wilt maken.
- Download ook onze brochure voor gedetailleerde diagnose & behandelinformatie.