0
Winkelwagen
€ 0,00
Content pagina's / Header /

Medische Disclaimer Orgonite Healing Disc

De informatie in deze e-mail is niet bedoeld als vervanging van
diensten of informatie van getrainde medisch professionals en/of
zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten,
spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg,
fysiotherapeuten en psychotherapeuten. De werking van orgone,
orgonite, orgonite healing disc, home schields, edelstenen,
homeopathische middelen, ubermix, straling als andere de door ons
benoemde middelen en gegeven tips en adviezen zijn niet
wetenschappelijk bewezen. Alle door ons gestelde (medische) claims
en gestelde gezondheidsvoordelen berusten enkel en alleen op onze
persoonlijke ervaring die we hebben gehad met onze cliënten. De
gegeven informatie noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien
worden als een vervanging voor medische of andere professionele
hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld
als hulpmiddel bij het stellen van een medische (zelf‐)diagnose.De
informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek
gericht op één individueel persoon of één specifieke medische
situatie van bijvoorbeeld de lezer van deze brochure of iemand in
diens omgeving. Dit betekent dat lezers aan de informatie geen
diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de
eigen medische situatie of die van anderen. In gevallen van ziekten,
medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie
alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op/in onze
website/brochure/filmpjes/boeken/afbeeldingen/webinars kan
in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van het contact
tussen de lezer (of diens familielid of andere naasten) en diens
behandelend arts of andere professionele hulpverlener en de
adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt. Lezers wordt
aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor
te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional
teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische
zorg te ontvangen. Lezers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken
van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen
medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online)
informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en
bij het verergeren van klachten of symptomen wordt lezers
geadviseerd contact op te nemen met hun eigen arts of het
noodnummer.Alle bedragen zijn inclusief BTW