0
Winkelwagen
€ 0,00
Content pagina's / Header /

Artikel #3

De kracht van elektromagnetische velden, door Kaj Alexander.


Kaj Alexander is oprichter van praktijk ‘Herstart je gezondheid’ waar hij succesvol een breed scala aan gezondheidsklachten en ziektebeelden behandeld, tevens publiceert hij een gratis boek en film over Candida op doktercandida.nl. Deze autodidact op gebied van ziekte en gezondheid vertelt ons vandaag meer over hoe de elektromagnetische velden geproduceerd duur apparatuur in uw huis uw gezondheid beïnvloeden. In dit artikel leert u waarom en wat u zelf kunt doen hier verantwoord mee om te gaan.


Het lichaam is volgens de medische wetenschap slechts een kwestie van chemie, en kan enkel en alleen met behulp van chemische middelen (medicijnen) worden beïnvloed. Dit is niet waar, specifieke licht- en magneetveldfrequenties kunnen mensen zieker, maar ook gezonder maken. de behandelresultaten die ik in mijn praktijk bereik met fotonen en magneetveld therapieën

bewijzen dat. Net als chemische signalen (hormonen) en lichtsignalen (fotonen) zijn elektromagnetische signalen noodzakelijk voor de communicatie tussen alle cellen en organen in het menselijk lichaam en vormt de basis van een goed werkend immuunsysteem. In mijn 1e artikel 'De waarheid over chronische gezondheidsklachten' lees je wat aan de basis staat van vrijwel alle chronische gezondheidsklachten en waarom een goede werking van je immuunsysteem zo belangrijk is. In mijn 2e artikel 'De geneeskracht van licht' lees je hoe de  de communicatie tussen alle cellen en organen in het menselijk lichaam beïnvloed wordt door licht.
Vandaag ga ik u meer leren over elektromagnetische velden, of zoals in de volksmond 'straling'. Elektromagnetisme is een veld dat door fysieke materie heen kan dringen. Je kunt de meeste vormen van elektromagnetisme niet tegenhouden met fysieke materialen zoals wel kan met licht. 

Om te beginnen: elke cel in het lichaam beschikt over een antenne waarmee het informatie kan verzenden en ontvangen. Een dergelijke antenne is echter meer dan alleen een antenne. Het is een complexe microcomputer en database die een kopie van alle informatie over het lichaam bewaart. Wetenschappers noemen deze antenne ’DNA’; u heeft er ongetwijfeld wel eens over gehoord. Omdat het DNA van elk mens unieke kenmerken heeft, kan het bijvoorbeeld gebruikt worden om een dader van een misdrijf te identificeren. De DNA-moleculen zelf zijn in elke cel aanwezig, en hebben voor iedereen dezelfde vorm namelijk de vorm van de perfecte antenne.Dankzij deze antenne kan een DNA-molecuul in de cellen van uw lever rechtstreeks communiceren met de cellen die zich in de schildklier bevinden. Wetenschappelijk onderzoek naar de implicaties die dit feit op het lichaam heeft, staat nog slechts in de kinderschoenen. Binnen de reguliere geneeskunde krijgt deze manier van communicatie anno 2018 nog steeds weinig tot geen erkenning, terwijl het toch belangrijk is, want beïnvloeding van de elektromagnetische communicatie tussen de cellen onderling heeft veel invloed op de menselijke gezondheid, zowel in positieve als in negatieve zin. Om die reden krijgen mensen tijdens hun behandeling met Laser Fotonen Therapie in mijn praktijk tegelijkertijd een behandeling die werkt met gezondheidsbevorderende elektromagnetische velden.

 

Onze aarde produceert namelijk specifieke elektromagnetische velden. Deze ‘aardresonanties’, zoals de voor sommige welbekende ‘Schumann resonantie’, zijn van groot belang voor de werking van het menselijk lichaam. Zoals net uitgelegd bevat elke cel in plant, dier en mens een antenne, het DNA-molecuul. Dit maakt ons gevoelig voor elektromagnetische velden. Al hetgeen leeft op aarde is afgestemd op de aanwezigheid van de specifieke elektromagnetische frequenties geproduceerd door de aarde zelf. Elke plek op aarde produceert een unieke frequentie; aan de hand daarvan vinden vogels over grote afstanden hun weg. Neem duiven. Je kunt ze honderden kilometers transporteren, weg van hun duiventil, en toch zullen ze deze vrijwel altijd moeiteloos terugvinden. Behalve duiven maken ook andere dieren en insecten gebruik van aardmagnetische frequenties om te navigeren.

 

Er wordt er door de aarde een aantal onderliggende frequenties geproduceerd die eigenlijk overal aanwezig zijn zoals de 'Schumann resonantie'. De mens en alles wat leeft op deze planeet is geëvolueerd in aanwezigheid van deze frequenties. Bij langdurige afwezigheid daarvan worden we dan ook fysiek en mentaal ziek. Dat is de reden dat in ruimtestations als ISS altijd een magneetveldgenerator aanwezig is die dit aardmagnetische veld simuleert. Maar, wij zijn niet in de ruimte, wij zijn op aarde. Hier zijn deze magnetische velden gewoon aanwezig. Waarom is voor ons  magneetveldtherapie dan toch waardevol? Omdat er de afgelopen decennia veel andere elektromagnetische signalen op aarde zijn bijgekomen.

 

  

Bij elektromagnetisme overstemt een sterker signaal binnen dezelfde bandbreedte de ontvangst van een zwakker signaal. Zo klagen mensen die een geheime piratenzender in hun dorp hebben wel eens dat ze de landelijke radiostations moeilijker en soms helemaal niet kunnen ontvangen. Dit komt doordat het signaal van de zendpiraat zo dichtbij wordt uitgezonden, dat het heel dominant aanwezig is. En ook al zendt de piraat op een iets andere frequentie uit, het kan nog steeds het signaal van de landelijke radiostations die bijvoorbeeld honderd kilometer verderop worden uitgezonden, overstemmen.

 

Door de vele draadloze magneetvelden die in onze leefomgeving worden geproduceerd door wifi, gsm- en umts-zenders, radiosignalen en/of draadloze huistelefoons enzovoort, is het DNA in onze cellen steeds slechter in staat af te stemmen op de aardmagnetische velden. Elektromagnetische vervuiling is naast chemische vervuiling een van de grootste problemen voor onze gezondheid. Ik ben me er dan ook terdege van bewust dat elektrische apparatuur die een sterk elektromagnetisch veld produceert, of beschikt over een elektromagnetische zender, de optimale werking van het lichaam belemmert. Om die reden gebruik ik mijn mobiele telefoon bijvoorbeeld zo min mogelijk, en maak geen gebruik van wifi of andere draadloze apparatuur.

 

Al jaren voordat ik mijn praktijk opende, voerde ik stralingsonderzoeken uit bij mensen thuis. Ik meet dan met speciale apparatuur alle typen straling aanwezig op de woon-/werklocatie, beoordeel of er verbeteringen noodzakelijk zijn en bepaal de wijze waarop die dienen te worden gerealiseerd. Dergelijke straling  kan afkomstig zijn van apparatuur binnenshuis, maar bijvoorbeeld ook van zendmasten in de omgeving.

 

Alle elektrische en met name draadloze apparatuur produceert een uniek elektromagnetisch veld dat specifieke frequenties pulseert. Maar ook planten en mensen doen dat. Je kunt soms merken dat je met bepaalde mensen goed ‘resoneert’ ‒ een onbewuste klik hebt ‒ en met anderen niet. Ook merk je soms dat het feit dat je je met bepaalde mensen in een ruimte bevindt, je ‘energieniveau’ omlaag brengt of verstoort ook al is er geen fysiek of mondeling contact. Vergeet in de liefde de invloed van geur en hormonen maar, het elektromagnetisch veld dat iemand produceert, maakt nog veel sterker dat iemand zich tot een ander aangetrokken voelt of juist weerstand ondervindt ten aanzien van die persoon.

 

Nu zijn er stralingsbronnen die meetbaar zijn met apparatuur zoals de standaard elektromagnetische velden van elektrische apparaten. Er is ook straling die niet op die manier meetbaar is, bijvoorbeeld bepaalde soorten ‘aardstraling’ of de ’aura’ om een fysiek lichaam (edelsteen, plant, dier of mens).  Een dergelijke vorm van straling wordt aangeduid als orgone energie, deze is voor het eerst wetenschappelijk onderbouwd door William Reich. Er is vooralsnog slechts één experimenteel apparaat in de wereld te koop dat in staat is deze vorm van energie te meten; de wetenschap heeft op dat punt nog veel te ontdekken. We kunnen elektromagnetische velden van wifi en radio niet zien. Daarom begrijpen mensen niet dat ze gevaarlijk zijn voor de menselijke gezondheid. Ze verstoren onze afstemming op het levensbelangrijke aardmagnetisch veld, en los hiervan is al uit honderden studies gebleken dat onder meer gsm-straling schade kan aanrichten aan onze cellen en ons DNA.

Als het lichaam niet goed resoneert met de aardmagnetische velden, dan zullen alle processen in het lichaam, waaronder het proces dat verantwoordelijk is voor de afweer, minder goed functioneren; de chronische belasting met micro-organismen zal hierdoor toenemen. Daarnaast ‘stressen’ de onnatuurlijke vreemde elektromagnetische velden alle micro-organismen in het lichaam, waardoor deze zich agressiever gaan gedragen.

Wist u dat sommige schimmels tot 600 keer meer toxische stoffen produceren wanneer ze worden blootgesteld aan wifi, en sneller groeiden in een poging hun voortbestaan te beschermen? Toen ik dat leerde heb ik voor mijn boek over Candida, dat u gratis kunt downloaden op doktercandida.nl, een experiment gedaan waarin ik in een gecontroleerde omgeving een bakje aardbeien blootstelde aan wifi-straling en een tweede bakje met stralingwerende materialen afschermde van alle vormen van straling. De van nature aanwezige schimmels op het bakje blootgesteld aan wifi, bleken aanmerkelijk sneller te groeien.In het menselijk lichaam zijn veel schimmels en andere micro-organismen aanwezig, sommige behulpzaam, sommige ziekmakend. Als je weet dat de verkeerde elektromagnetische velden ons immuunsysteem verstoren, en weet dat deze er ook nog eens voor zorgen dat micro-organismen zich op een voor ons nadelige manier gaan gedragen, dan is het niet moeilijk te begrijpen dat iedereen bij wie in het lichaam vermoedelijk ziekmakende micro-organismen aanwezig zijn, extra voorzichtig moet zijn.


Ik gebruik elektromagnetische velden om mensen te helpen genezen.

Wanneer iemand in mijn praktijk Laser Fotonen Therapie krijgt, zit en ligt hij/zij op een comfortabele behandeltafel. Onder deze tafel heb ik een apparaat gemonteerd dat een magnetisch veld produceert. Dit apparaat is rond van vorm, en we noemen het dan ook een ’magneetveldring’. Deze magneetveldring omringt op zijn beurt een grote orgonite schijf. We noemen dit een orgonite healing disc. De magneetveldring is gekoppeld aan het apparaat dat wordt gebruikt voor de Laser Fotonen Therapie. Het therapiesignaal van de laser fotonen therapie wordt dankzij de magneetveldring uitgebreid met magnetische velden. De genezende frequenties van de Laser Fotonen Therapie worden door de magneetveldring uitgezonden als elektromagnetisch veld, waardoor de werking van de therapie in kracht toeneemt. De magneetveldtherapie reproduceert naast de signalen die de lamp produceert een magneetveld dat een replica is van het natuurlijke magneetveld van de aarde.
 

Het magneetveld van de aarde
Om optimaal te kunnen functioneren, moet ons lichaam het merendeel van de tijd in resonantie zijn met de aardmagnetische velden. Door het lichaam (in mijn geval tijdens de fotonen behandeling) kort en krachtig een kopie van deze geneeskrachtige resonanties aan te bieden, pakt het lichaam na de behandeling het magneetveld van de aarde weer sneller op ondanks de verstorende frequenties van wifi en dergelijke waar we allemaal regelmatig aan blootgesteld worden, hetgeen enorme gezondheidsvoordelen oplevert. Ik heb de werking van deze magneetveldtherapie nog weten te verbeteren met een andere techniek waar iedereen van kan profiteren ook mensen die nooit in de gelegenheid zullen zijn mijn praktijk te bezoeken, dit heet Orgonite. Ik heb een grote orgonite healing disc in het midden van de magneetveldring geplaatst.

Wat is Orgonite? De fysica hierachter kan voor sommigen wat moeilijk te begrijpen zijn. Ik zal het kort en duidelijk uitleggen. Orgonite bestaat uit een mengsel van giethars met metaaldeeltjes en edelstenen. Orgonite produceert positief (+) geladen orgone energie. Orgone energie is een energie gebruikt door alles wat leeft, planten, dieren enz. Je ‘Aura’ en chakra’s werken voornamelijk met deze energie. Orgone kan ook een negatieve lading (-) hebben, mensen werken met positief geladen orgone energie. Orgonites produceren niet alleen positief geladen orgone energie, ook zetten ze negatief geladen orgone energie om in positief geladen orgone. De werking is gebaseerd op het feit dat wanneer metaaldeeltjes (geleiders) dicht bij elkaar zijn maar geïsoleerd worden door een isolator, bij orgonite is dit giethars, er tussen de metaaldeeltjes fotonen en orgone energiedeeltjes geproduceerd worden. De energiebron hiervan is het scalar veld/ether/nulpunt energie. Dit is een zwak maar onuitputtelijk energieveld overal aanwezig. Wat dit productieproces aanzienlijk bevorderd is de aanwezigheid van elektromagnetische velden geproduceerd door elektrische (draadloze) apparatuur. Deze produceren namelijk als bijproduct negatief geladen orgone energie, dit gebruikt orgonite als voedingsbron om nog meer positief geladen orgone energie te produceren. Positief geladen orgone energie heeft een positieve invloed op het lichaam; de negatief geladen soort oefent een schadelijke invloed uit op het lichaam. 

Negatief geladen orgone is dus een bijproduct van elektrische apparatuur en draadloze zenders. Orgonite is dus in staat negatief geladen orgone om te zetten in positief geladen orgone. Het is om die reden het meest bekende en effectieve product om jezelf te beschermen tegen zendmasten; je zou er bij wijze van spreken gewoon naast kunnen wonen met sterk verminderde nadelige effecten voor het lichaam als je een grote orgonite plaatst. (het beschermt helaas niet tegen de cell en DNA schade die bijvoorbeeld GSM straling kan veroorzaken). Normaal gesproken schaadt de, onder meer door gsm- zendmasten geproduceerde elektromagnetische straling, de gezondheid indirect het meest omdat het ons lichaam verstoord zich af te stemmen op de aardmagnetisch veld resonanties, door DNA en cell-schade en door een overvloed aan negatief geladen ziekmakende orgone energie. Orgonite lost dus 1 van deze 3 problemen op. Dit is heel waardevol gebleken voor heel veel mensen. Zeker op langere termijn en ook bij de mensen die denken geen negatieve invloeden te voelen van gsm zendmasten. Vanwege de negatief geladen orgone energie die deze zendmast produceert ontstaan gezondheidsklachten. Wanneer u zich in de nabijheid van een orgonite bevindt is hier geen sprake van, hij gebruikt de negatief geladen orgone, uitgezonden door de zendmast, nu als energiebron om positief geladen orgone te produceren. Wilt u dit zelf ervaren? Ik heb voor mijn cliënten een gratis mini orgonite klaarliggen in mijn praktijk en ze zijn ook te bestellen op mijn website. 3 mini orgonites voor €19,99, leg er één naast uw bed, bij uw computer en in de meterkast voor maximaal resultaat, niet tevreden?  Geld terug!

 

Orgone is, zoals al eerder gezegd, een energievorm die wordt gebruikt door alles wat leeft en het is zelfs aanwezig in bijvoorbeeld stenen, er zijn zelfs edelstenen die een eigen orgoneveld produceren of orgonevelden van levende organismen zoals mensen harmoniseren als je deze stenen bij je draagt. Er zijn boeken vol geschreven over edelstenen en de effecten die ze kunnen hebben op het menselijk lichaam. Nu weet u ook waarom. Ze geven elk een unieke orgone trilling af aan uw eigen orgone energieveld (Aura) en deze beïnvloedt het DNA in al uw cellen. In de orgonite healing disc onder de behandeltafel op mijn praktijk, die ik heb omringd met de magneetveldring, zitten ook krachtige edelstenen en kristallen die de werking van de orgonite versterken en bekendstaan om hun geneeskrachtige invloeden op het lichaam. De orgonite versterkt vervolgens de kracht van de edelstenen.

 

De orgonite healing disc pulseert de orgone energie met de frequenties van de magneetveldring, die is gekoppeld aan het Laser Fotonen Therapie apparaat. Het combineren van deze drie bronnen heeft een dermate goed effect dat ik, sinds ik met praktijk gebruik maak van de Magneetveld Orgonite Therapie in combinatie met fotonen therapie, het behandelresultaat twee keer sneller tot stand komt. Ik ben verrassend genoeg tot op heden de enige ter wereld die deze wonderbaarlijke technieken gecombineerd toe past.

Het herstellen van verstoringen in het lichaam veroorzaakt door onnatuurlijke elektromagnetische velden heel waardevol voor het doorbreken van chronische ziektebeelden. De kans die u deze stralingsbronnen geeft u te beïnvloeden verminderen is natuurlijk net zo waardevol. Daarom ga ik afsluiten met een aantal waardevolle tips.

De belasting met elektromagnetische velden op het lichaam verminderen is een van de belangrijkste zaken die u ter hand moet nemen om uw lichaam te ontlasten. Veel mensen zijn zich totaal niet bewust van de negatieve invloeden van verkeerde elektromagnetische velden. Er zijn duizenden studies die het gevaar van straling en elektromagnetische velden aantonen, maar aangezien dit niet in het belang is van de commerciële industrie, zult u daar zo min mogelijk over horen, al helemaal in Nederland. Waar de overheid van bijvoorbeeld Frankrijk gebruik van wifi en mobiele telefonie uit veiligheidsoverwegingen wettelijk heeft verboden op alle basisscholen, zult u tevergeefs wachten op dergelijke maatregelen van de Nederlandse overheid. Feit is dat mensen ’elektromagnetische wezens’ zijn en dat alle bronnen die een elektromagnetisch veld produceren dus van invloed op ons zijn. Dit kan de gezondheid bevorderen zoals de magneetveld therapieën die u krijgt in onze praktijk. Het kan echter ook uw weerstand verlagen zoals de frequenties gebruikt door wifi en gsm. Nu zult u zich afvragen, als dit zo is waarom ontwikkelen ze dan geen draadloze apparatuur die werkt met frequenties of stalingstypen als positief geladen orgone, welke het lichaam geen schade zouden toedoen. Helaas kan ik niet anders concluderen dat er met opzet gekozen is voor frequentiebanden die het lichaam wel schaden. Wanneer we de geld en machtsstroom volgen komen we vast bij de antwoorden uit. Wat de reden ook is, het is belangrijk uzelf goed te informeren en te beschermen. Hieronder vindt u mijn meest waardevolle tips die iedereen ter harte zou moeten nemen.

 

 

 1. Slaap nooit met uw mobiele telefoon naast uw bed. Als u dit al doet, zet deze dan altijd op vliegtuigmodus, dan geeft het apparaat geen straling af.
 2. Zet de wifi/bluetooth op uw telefoon altijd uit indien u deze niet gebruikt, anders blijft dit signaal 24/7 zenden en een optimale werking van uw immuunsysteem verstoren. Heeft u een iPhone/iPad van Apple: schakel deze zenders dan altijd uit via het instellingenmenu en niet met behulp van de snelkoppelingspictogrammen want anders gaan de antennes niet echt uit.
 3. Tenzij een 100% bekabeld netwerk hebt zonder wifi, zet dan uw internetmodem (dat een wifi-zender bevat) alleen aan als u internet gebruikt. Zet hem daarna weer uit om zo onnodige durende belasting van deze elektromagnetische velden te elimineren. Wees alert op het uitschakelen van wifi ingebouwd in smart tv’s en tv-tunerkastjes, bijvoorbeeld die van Ziggo. Deze wifi staat vaak 24/7 aan, ook als het apparaat op stand-by staat. Dit geld ook voor spelcomputers zoals Xbox en PlayStation, deze communiceren draadloos met hun besturing controllers en zenden 24/7 een wifi signaal uit. Haal altijd de stekker uit elektrische apparaten, in het bijzonder met draadloze zenders wanneer u ze niet gebruikt.
 4. Zet, als u niet zonder wifi kunt, op zijn minst een tijdschakelklokje op de stroomtoevoer van uw internet-/wifi-modem, zodat deze tijdens slaapuren wordt uitgeschakeld en u kunt slapen zonder belasting van de wifi straling van uw modem; gemak dient de mens.
 5. Hoogspanning is uit den boze. Woont u binnen 100 meter van een transformatorhuisje of binnen 250 meter van hoogspanningsmasten: verhuis dan, er is geen excuus. Dit is zeer desastreuze straling die uw immuunsysteem langzaam maar zeker volledig afbreekt, en statistisch gezien de kans op vele soorten kanker aanzienlijk verhoogt.
 6. De bekende draadloze huistelefoon met DECT-technologie is net zo slecht als wifi. Dit mede omdat deze net als uw wifi apparaten 24/7 een sterke elektromagnetische straling produceert, ook wanneer u niet belt. Indien u een dergelijk apparaat in uw woning hebt, vervang dit dan zo snel mogelijk door een telefoon met snoer. Een dergelijke telefoon is bijvoorbeeld te koop bij de Gamma/Praxis, en kost u maximaal 40 euro.
 7. Indien u in een bed slaapt dat elektronisch verstelbaar is, haal dan de stekker uit het stopcontact voordat u gaat slapen. Vermijd in het algemeen stroomkabels naast/onder het bed.
 8. Gebruik geen wekkerradio die werkt op 230 volt maar altijd één op batterijen. De transformator in een normale wekkerradio geeft een sterk elektromagnetisch veld af.
 9. Plaats absoluut geen spaar- of ledlampen in de buurt van uw bed. Deze bevatten transformatoren en produceren zolang de stekker in het stopcontact ziet een elektromagnetisch veld, dus ook als ze uit staan.
 10. Slaap/verblijf nooit en te nimmer binnen 3 meter van ‘zonnepanelen’ wanneer het buiten licht is. Zonnepanelen en hun omvormers produceren een buitengewoon vervuilend elektromagnetisch veld. Bij accusystemen is dit trouwens niet het geval.
 11. Draag geen horloge met batterij. Dit produceert elke seconde een elektromagnetische pulsje en belet het lichaam zo zich goed af te stemmen op de resonanties van het aardmagnetisch veld. Een alternatief is een op te winden horloge zonder batterij.
 12. Gebruik nooit een magnetron, deze vernietigt de voedingswaarde en laadt de voeding elektromagnetisch op wat uren na consumptie van magnetronvoedsel nog meetbaar is in het lichaam. Kook daarom ook nooit op elektrische kooktoestellen zoals inductie of keramische kookplaten. Deze manieren van voedselbereiding geven voeding een onnatuurlijke elektromagnetische lading, en verminderen de voedingswaarde ten opzichte van koken op gas. Heeft u geen gasleiding vind dan een propaan/butaan gaskookplaat deze werkt op het gas uit een gasfles.
 13. Theeliefhebber? Gebruik een fluitketel. Veel beter dan elektromagnetisch geladen water uit een waterkoker.

 

Dit zijn de belangrijkste zaken om op te letten als het gaat om het verminderen van de verstorende invloeden van elektromagnetische velden. Het zijn zaken die u eenvoudig zelf kunt doen zonder al te hoge kosten. Het eigen maken van deze gezonde gewoonten is van groot belang. Ik ben geen fan van de lichamelijke effecten van de meeste elektronica, maar ik zou ook niet zonder deze gemakken willen. Het is echter zaak er slim mee om te leren gaan. Alle beetjes dragen hier aan bij. Zowel op de goede als op de slechte manier.

 

De juiste of verkeerde elektromagnetische velden spelen een grote rol bij de regulering van uw immuunsysteem en het gedrag van vele micro-organismen in het lichaam. Of mensen zich daar nu bewust van zijn of niet, of ze erin geloven of niet, of ze het voelen of niet. Elk lichaam is gelijk.

 

Wilt u zelf ervaren wat een behandeling met gezondheid stimulerende elektromagnetische velden voor uw gezondheid kan betekenen dan bent u van harte welkom in Leusden of Hoogeveen bij mijn praktijk: Herstart je gezondheid. Het 1e diagnose consult is voor lezers van wanttoknow gratis (ter waarde van €50).

Eerdere artikelen op wanttoknow van Kaj Alexander:
- De waarheid over chronische gezondheidsklachten
- De genezende kracht van licht
Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop