Top

De geneeskracht van licht

Het lichaam is een buitengewoon complexe biologische 
machine met veel systemen die van elkaar afhankelijk zijn;
alles werkt met elkaar samen.

Een goede cellulaire communicatie is essentieel voor een optimaal functionerend lichaam en immuunsysteem. Alle 37,2 biljoen (37.200.000.000.000) cellen in het menselijk lichaam communiceren onderling. Als deze communicatie niet optimaal verloopt, functioneert ook uw immuunsysteem niet goed en kunnen micro-organismen zich handhaven in het lichaam. Deze veroorzaken vervolgens klachten en ziektebeelden.
 
De goede of slechte communicatie van uw cellen bepaalt of uw lichaam en immuunsysteem goed functioneren. Functioneert het immuunsysteem niet goed, dan is het niet in staat schadelijke micro-organismen buiten de deur te houden en ontstaan op korte termijn gezondheidsklachten en op lange termijn chronische ziektebeelden. De onderlinge celcommunicatie vindt op vier verschillende manieren plaats, waarvan binnen de reguliere geneeskunde momenteel slechts één manier wordt gebruikt om ziektebeelden te behandelen. Dat is het communiceren door middel van chemische stoffen, bijvoorbeeld hormonen. De medische/farmaceutische geneeskunde is voornamelijk op dit gegeven gebaseerd. Mensen worden behandeld met chemische verbindingen die het lichaam op de een of andere manier beïnvloeden, met het doel symptomen te verlichten. Dit is de minst effectieve manier om mensen te genezen, omdat hierbij de celcommunicatie op geen enkele manier wordt verbeterd.
 
Een tweede manier waarop cellen communiceren is via elektrische stroomsignalen, zoals dat gebeurt in het zenuwstelsel. De derde manier is via zeer zwakke lichtsignalen, ook wel fotonen genoemd. De vierde manier is communicatie door middel van elektromagnetische velden, waarover straks meer. Eerst zal ik het nodige vertellen over fotonen. Een foton is het kleinst bestaande lichtdeeltje; vele fotonen tezamen vormen een lichtstraal. De door onze cellen gebruikte fotonen worden aangeduid als biofotonen. Deze zijn enorm belangrijk voor mensen: zouden we langere tijd geen enkele vorm van fotonen toegediend krijgen, dan gaan we dood. Planten kunnen door middel van fotosynthese fotonen opnemen en deze fotonen binden aan bijvoorbeeld koolhydraten en eiwitten. Mensen kunnen slechts beperkt fotonen opnemen uit zonlicht. De meeste fotonen die onze cellen gebruiken zijn afkomstig uit onze voeding. Zolang we plantaardige producten eten, zouden we in theorie in volledige duisternis kunnen overleven.
 
 
Ongekookte, onbewerkte voeding bevat aanzienlijk meer fotonen dan gekookte voeding. Daarom zijn raw-fooddiëten en verse groente- en fruitsappen zo effectief gebleken bij het verbeteren van onze gezondheid. Het gaat namelijk niet alleen om de chemische samenstelling van vitaminen en mineralen zoals de wetenschappers ons graag doen geloven. De fotonen die plantaardig voedsel ons bieden zijn veel belangrijker. ‘Kilian fotografie’ brengt het verschil in lichtkracht tussen rauw en gekookt voedsel visueel tot uitdrukking.Helaas eten mensen tegenwoordig veel te weinig rauw voedsel. Op fruit na bewerken en koken we bijna alles, waardoor een ernstig tekort ontstaat aan biofotonen in het lichaam. Laser Fotonen Therapie vormt daarom de basis van ons behandelprotocol. Deze nieuwe, uit Duitsland afkomstige therapie brengt met behulp van leds en infrarode lasers pijnloos biologisch opneembare fotonen in het lichaam. Deze 'fotonen' worden op specifieke frequenties gepulseerd en via de huid in het lichaam opgenomen. Daar worden ze omgezet naar biofotonen, microscopisch kleine lichtsignaaltjes die door uw cellen worden gebruikt als één van de belangrijkste manieren om onderling te communiceren.
 
 
Zoals ik al eerder aangaf, zijn mensen niet goed in staat direct fotonen op te nemen uit zonlicht, omdat deze niet goed biologisch opneembaar zijn. De Laser Fotonen Therapie die u ontvangt van onze Medical Electronics Hyper Photon 3D, maakt gebruik van verschillende gepatenteerde technieken om fotonen biologisch opneembaar te maken en efficiënt in te brengen in het lichaam, om daar als biofotonen te kunnen worden gebruikt. Dat de fabrikant dit is gelukt is heel bijzonder en tot nu toe nog niet op deze schaal geëvenaard door concurrerende fabrikanten van laser fotonen therapie apparatuur. Het geheim is dat de fotonen met een specifieke pulsatie op de huid gericht worden met leds en infrarood lasers. Het laadt het lichaam dus letterlijk op met biofotonen die noodzakelijk zijn voor de werking van zowel het lichaam als het immuunsysteem, en dit is slechts één van de voordelen van deze therapie.
 


Er worden elke behandeling veel verschillende frequentiepatronen  (de trilling waarop het licht pulseert) afgewerkt door de laser fotonen lamp en deze hebben op allerlei manieren invloed op het lichaam, daarover zo meer. Deze Laser Fotonen Therapie is niet alleen waardevol voor zieke mensen, maar ook voor een betere vitaliteit en prestatiemogelijkheid bij gezonde mensen. De gebruikte frequenties waarmee het licht pulseert zijn van groot belang. Zoals ik al zei, valt deze therapie onder de frequentiegeneeskunde. Omdat onze cellen communiceren met biofotonen ‒ het uitzenden van lichtdeeltjes op specifieke frequenties (trillingen) ‒ zijn ze ook te beïnvloeden met biologisch opneembaar gemaakte fotonen pulserend op specifieke frequenties. En van dat gegeven maakt ons therapieapparaat op een slimme wijze gebruik. Per seconde worden ruim 2.000 verschillende frequentiepatronen uitgezonden die elk een specifieke werking stimuleren in het lichaam.
 
Zo zijn er frequenties die de lever stimuleren, de hormonale balans verbeteren, celregeneratie bevorderen en meer. Ook worden frequenties toegepast die de alfa- en deltafrequenties van de hersenen verbeteren. Dit helpt tegen depressies en verbetert de slaap. Het zijn slechts enkele voorbeelden. Als ik alle gebruikte frequentiepatronen en hun effect op het lichaam zou moeten beschrijven, dan zou dit letterlijk een heel boekwerk worden. Kort samengevat: deze therapie staat garant voor een ’one-size-fits-all’-aanpak. Dat wil zeggen dat één behandeling preventief alle factoren bereikt die verstoord zijn of kunnen raken. De behandeling laadt het lichaam op met biofotonen, en stimuleert en optimaliseert gelijktijdig diverse processen in het lichaam.
 
Laser Fotonen Therapie ‒ in het Engels aangeduid als Low level Laser Therapy (L.L.L.T.) ‒ voldoet aan de voorwaarden van ‘evidence-based medicine’. De positieve effecten van gepulseerd laserlicht op het lichaam zijn inmiddels in ruim 3.000 wetenschappelijke studies aangetoond. Des te opmerkelijker is het dat er binnen de medische wereld zo goed als niets met deze kennis wordt gedaan. Deze nieuwe lasertherapieën zullen in de toekomst een belangrijk onderdeel uitmaken van de reguliere geneeskunde. Dit proces zal helaas moeizaam blijven verlopen, zolang deze industrietak zo verweven blijft met de farmaceutische industrie. Grote farmaceutische bedrijven ontmoedigen de ontwikkeling en integratie van op frequentie gebaseerde geneeskunde, omdat dit nadelig zal uitpakken voor de verkoop van geneesmiddelen.
 
Het lichaam is volgens hen een kwestie van chemie, en kan enkel en alleen met behulp van chemische middelen (medicatie) worden beïnvloed. Dit is niet waar, specifieke licht- en magneetveldfrequenties kunnen mensen zieker, maar ook gezonder maken. Onze behandelresultaten bewijzen dat. Daarom voorzie ik dat grote bedrijven die medische behandelapparatuur produceren, bijvoorbeeld Phillips, in de toekomst hun aandacht meer en meer zullen richten op de resultaten die worden bereikt met laser- en magneetveldtherapieën. U hoeft gelukkig geen 25 jaar te wachten tot de reguliere geneeskunde deze nieuwe technieken heeft geïntegreerd. Laser Fotonen Therapie is nu reeds beschikbaar. De frequenties waarmee het licht van de fotonentherapie pulseert, bewerkstelligen een herprogrammering en stimulatie van het immuunsysteem.

Het resultaat is dat uw immuunsysteem beter gaat werken, dat chronische belasting door micro-organismen en bijhorende ziektebeelden verdwijnt, en dat uw energieniveau stijgt. De gebruikte technieken zijn voor een deel geïnspireerd op bekende therapieën als ‘bioresonantietherapie’ en 'bio-fotonentherapie'. Deze nieuwste vorm van frequentiegeneeskunde is vele malen effectiever dan alle andere op dit moment bestaande therapieën.

Maak een gerust een afspraak en ervaar zelf wat deze revolutionaire therapie kan doen voor uw gezondheid.