Top

De geneeskracht van licht

De kracht van de Zon. Al miljarden jaren de brenger van leven; tot in de diepste kern van ons Leven op Aarde. Niet zo vreemd dat vele oude beschavingen de Zon letterlijk in het middelpunt van hun samen-leving plaatsten..!

Continu zendt de zon een onvoorstelbare hoeveelheid energie de kosmos in. Al het leven op aarde is onder invloed van het volledige lichtspectrum van zonlicht tot ontwikkeling gekomen en in stand gebleven. In ons door technologie gedreven dagelijks leven zijn we ons er onvoldoende van bewust dat natuurlijke energetische krachten van essentieel belang zijn voor het behouden en onderhouden van onze gezondheid.Alle voor het aardse leven noodzakelijke energie en materie hebben de zon als bron. Net als planten en dieren zijn wij biologische organismen die continu de stimulerende en helende werking van natuurlijke krachten nodig hebben van zonlicht, maar ook elektrische velden in de atmosfeer, het aardmagnetisch veld, lucht, water en de aarde die ons voedsel voortbrengt.

Heilzame therapie van de natuur

Vanaf de oorsprong van ons bestaan wendt de mens zich voor genezing tot de zon. Hoog ontwikkelde beschavingen en culturen zoals die van de Egyptenaren, Grieken, Romeinen, Inca’s en Maya’s hebben op grote schaal gebruik gemaakt van de therapeutische werking van het zonlicht. Zij staarden in de zon en lieten heel hun lichaam beschijnen om te herstellen van lichamelijke en geestelijke onbalans. De Grieken bouwden hiertoe geneestempels en noemden dit heliotherapie.

In de eerste helft van de twintigste eeuw werd heliotherapie gerenommeerd door haar succesvolle toepassing bij patiënten met tuberculose: 80% genas. In 1980 stelde dokter Zane Kime brede fysiologische effecten vast van een reeks gedoseerde blootstellingen aan zonlicht: lagere bloeddruk, trager ademhalingsritme, dalende bloedsuikerspiegels, kortere recuperatietijd van hart, meer energie, lichaamskracht en uithoudingsvermogen, minder melkzuur in bloed na inspanning en toegenomen opname en transport van zuurstof door bloed. Veelzeggend.

Dr. John Ott: ‘We beseffen eindelijk dat licht een levensmiddel is zoals voeding, dat verkeerd licht net als verkeerde voeding ons ziek kan maken. En dat goed licht onze gezondheid in stand houdt.’

Stimulerende energie voor hersen- en lichaamsfuncties
In de twintigste eeuw werd duidelijker dat er een relatie bestaat tussen zonlicht, de ogen, de hersenen en onze lichaamsfuncties. Omstreeks 1970 werd wetenschappelijk aangetoond dat licht dat via onze ogen binnenkomt zowel visuele als non-visuele functies heeft. Onze ogen zetten lichtgolven om in elektrische impulsen. Impulsen die enerzijds via de zenuwen naar de visuele cortex worden geleid om beelden te construeren en anderzijds naar de hypothalamus, het belangrijkste regulatiecentrum in onze hersenen, om vitale lichaamsfuncties te stimuleren.

De hypothalamus reguleert in samenwerking met de hypofyse en epifyse via het zenuwstelsel en hormoonstelsel alle leven voorwaardelijke lichaamsfuncties. Deze homeostatische processen worden door de hypothalamus gecontroleerd en gereguleerd: de ademhaling, de circulatie, de voedsel- en vochtopname, de spijsvertering, de lichaamstemperatuur, het metabolisme, groei en voortplanting, plus het dag- en nachtritme met hiermee samenhangende biologische ritmen.


Zonlicht stimuleert via de ogen en de hersenen deze essentiële lichaamsfuncties. Dit maakt licht tot een vitale bio-energetische aandrijfkracht. Hetgeen verklaart waarom we ons tijdens zonneschijn zo veel prettiger voelen dan in zon-arme perioden. Onze intuïtie voedt een aanhoudend verlangen naar de verwarmende en leven gevende lichtenergie van de zon. Dit inspireert tot de ontwikkeling van zon identieke straling, namelijk laserlicht.

Laser: technisch licht met bio-stimulerende werking
Al tijdens vroege experimenten ontdekte men de intensieve wisselwerking tussen laserstralen en alle biologische processen in levende cellen. Arts en onderzoeker Andre Mester kon in 1966 als eerste bewijzen dat zacht laserlicht de energieleveranciers van de cel, de mitochondriën, activeert. De mitochondriën mobiliseren op hun beurt overige energetische processen en leveren daarmee een fundamentele bijdrage aan het activeren van de metabole energie in de cellen. Alle biologische processen worden door energie aangestuurd. Energie is de voorwaarde voor elke vorm van leven. Softlasertherapie is medisch toegepast laserlicht met een lage intensiteit met als primair effect een toename van de energieproductie in de mitochondriën en als secundair effect: weefselregeneratie, ontstekingsremming, pijnreductie en toename van bloedcirculatie. Sinds 1966 wordt softlaser-therapie aangewend en wetenschappelijk onderzocht. In 90% van ruim 3000 publicaties van onderzoeken bij mensen, dieren en celculturen wordt de effectieve werking aangetoond.Biofotonen: het biologische laserlicht van de mens
De ontdekking van laser is te vergelijken met de ontdekking van elektriciteit. De mens vond elektrische stroom pas zo’n 200 jaar geleden uit. De natuur kent het fenomeen elektriciteit daarentegen vanaf het ontstaan van het leven. Bijvoorbeeld in zenuwen, hersenen, spieren, het hart en in elke molecuul. Dit geldt ook voor laser: niet de mens heeft de laserstraal uitgevonden. Ook nu weer is dat de intelligentie van de natuur zelf.

laser therapy

De natuurlijke energie van laser werd in 1975 bewezen door biofysicus F.A. Popp. Als eerste toonde hij wetenschappelijk aan dat alle levende cellen in planten, dieren en mensen ultrazwakke lichtstralen afgeven: biofotonen. De aanwezigheid van biologische laserlicht in de cellen vormt een verklaring voor de stimulerende werking van technisch laserlicht op de celstofwisseling. De ontdekking van biofotonen leidde tot meer kennis van enerzijds een ‘nieuwe’ vorm van biologische energie en anderzijds een ‘nieuw’ biologisch communicatiesysteem.

Biofotonen vormen een energie die door alle levende cellen wordt ingezet ter aansturing van de interne functionele processen en zijn het belangrijkste communicatiesysteem van het lichaam. Om de talrijke complexe lichaamsfuncties aan te sturen communiceert ons lichaam biochemisch via het bloed, bio-elektrisch via het zenuwstelsel en bio-energetisch via het biofotonenveld.

Omdat alle lichaamscellen biofotonen afgeven zal ons lichaam ook biofotonen moeten aanmaken.

Ons lichaam neemt fotonen op uit zonlicht via de ogen, de huid, de ademhaling en de voeding. De directe opname van fotonen verloopt vooral via de ogen maar ook via de huid. De lucht die wij inademen is door de zon geladen met fotonen en ook de planten die wij eten bevatten door het proces van fotosynthese biofotonen. Voorts wordt het water dat wij drinken onder natuurlijke omstandigheden gevitaliseerd door zonlicht met fotonen. Onze moderne leefstijl – waarin we veel binnen verblijven en voedsel gebruiken met weinig biofotonen – leidt tot onvoldoende absorptie van fotonen en ondermijnt uiteindelijk onze gezondheid.Dit roept de wens op naar zon-identieke straling.

medifoton agenda

(laser) Fotonen therapie

Alle cellen in ons lichaam zijn zeer ontvankelijk voor opname van fotonen uit zonlicht. Daarnaast is ons lichaam ook receptief voor fotonen van andere lichtbronnen dan de zon, indien dit licht natuur-identiek is. Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis voor fotonen- en softlasertherapie. Een therapie die de productie en functie van biofotonen stimuleert en leidt tot optimalisering van de energievoorziening en de informatieoverdracht in het hele lichaam. Alle lichaamsprocessen, waaronder het immuunsysteem, worden hierbij betrokken en geactiveerd. Dit maakt fotonen therapie effectief bij een zeer breed spectrum aan indicaties en is het in onze praktijk één van de sterkste behandelingen tegen hardnekkig te genezen infecties zoals Candida, Lyme en meer.

Technologische ontwikkelingen hebben regelmatig geleid tot nadelige consequenties voor de gezondheid van mensen. Voorbeelden hiervan zijn: de voedselindustrie, de magnetron, kunstlicht, elektriciteit en draadloze communicatiesystemen. Technologie kan echter ook toegepast worden om de gezondheid juist te bevorderen. Het natuur-identiek laserlicht van softlasertherapie helpt bij het herstel van de gezondheid. De effectiviteit van deze behandelwijze is dan ook bijzonder groot.

Lees meer over onze 'filosofie', 'diagnose' en 'behandeling'


2016 © Kaj de Vries & Jolanda Burgmeijer