0
Winkelwagen
€ 0,00
Content pagina's / Header /

De kracht van elektromagnetische velden

Elektromagnetische velden kunnen uw gezondheid verbeteren of verslechteren. In dit artikel leert u waarom, en wat u kunt doen.
 

Een belangrijke manier van communiceren binnen a uw cellen behalve biofotonen en chemische stoffen zijn elektromagnetische signalen. Dergelijke signalen zijn draadloos, net als de magnetische velden geproduceerd door een mobiele telefoon. Een meetbaar voorbeeld in het lichaam zijn ’hersengolven’. Hersengolven kunnen worden gemeten met een elektro-encefalogram (EEG), een apparaat dat veelvuldig wordt gebruikt in ziekenhuizen.Net als chemische signalen en lichtsignalen worden ook elektromagnetische signalen gebruikt voor de communicatie tussen alle cellen en organen in het ons lichaam. Elektromagnetisme is een veld dat door fysieke materie heen kan dringen. Je kunt het niet tegenhouden met een muur, zoals dat bij licht wel het geval is. Elke cel in het lichaam beschikt over antennes waarmee het informatie kan verzenden en ontvangen. Een dergelijke antenne is echter meer dan alleen een antenne. Het is een complexe microcomputer en database die alle informatie over het lichaam bewaart. Wetenschappers noemen deze antenne het ’DNA’.


 

Mede-ontdekker van het aidsvirus en Nobelprijswinnaar Luc Montagnier heeft wetenschappelijk bewezen dat DNA-moleculen draadloos communiceren met elkaar. Volgens Montagnier beïnvloeden cellen, virussen en bacteriën hun omgeving door een ‘quantumafdruk’ van zichzelf te teleporteren. Montagnier ontdekte dit toen hij virusdeeltjes van bacteriën probeerde te scheiden. Steeds als hij de virussen wegfilterde en bewaarde in de buurt van de bacteriën, trof hij ze 24u later toch weer aan in de buurt van de bacteriën, dit gebeurde niet als hij ze verder weg bewaarde. Na vele experimenten concludeerde Montagnier dat de enige verklaring is dat het virus DNA een soort informatie-afdruk van zichzelf rondstuurde. DNA-moleculen zijn in elke cel in uw lichaam aanwezig, en hebben voor iedereen dezelfde vorm: de perfecte vorm voor een antenne. Op die manier kunnen met behulp van het DNA-molecuul de cellen in de lever rechtstreeks communiceren met de cellen die zich in de schildklier bevinden. Ze communiceren via het elektromagnetisch veld, orgone energieveld en mogelijk andere energieveld typen die nog niet zijn ontdekt. Binnen de reguliere geneeskunde krijgt deze manier van communicatie anno 2021 nog steeds weinig tot geen erkenning. Terwijl beïnvloeding van de elektromagnetische communicatie tussen de cellen onderling heeft veel invloed op de menselijke gezondheid, zowel in positieve als in negatieve zin. Om die reden krijgt u tijdens de behandeling met Laser fotonen- therapie tegelijkertijd een behandeling met elektromagnetische velden. Daarover straks meer, eerst ga ik u tips geven over het beperken van de immuunsysteem verstorende elektromagnetische velden.Het wifiprobleem
 

Tenzij u een 100% bekabeld netwerk hebt zonder wifi, zet dan uw internetmodem die een wifizender bevat alleen aan als u daadwerkelijk internet gebruikt. Zet hem daarna weer uit om zo onnodig voortdurende belasting van deze elektromagnetische velden te elimineren. Want ook al lijkt wifi onschuldig, dat is het zeker niet. Wees alert op het uitschakelen van wifi ingebouwd in smart-tv’s en tv-tunerkastjes, bijvoorbeeld die van Ziggo. De wifizender op zulke apparaten staat vaak 24/7 aan, ook als het apparaat op stand-by staat of u zijn wifi nooit gebruikt. Wees ook alert op het feit dat tegenwoordig het merendeel van de mensen een 2e wifi-antenne in zijn modem heeft zitten die een ‘hotspot’ creëert voor andere mensen die bij uw internetprovider zitten. Deze antenne kunt u zelf niet uitzetten. Dit kan alleen de klantenservice van uw internetprovider. Bel ze op en vraag aan ze de gast wifi uit te schakelen. Feit: alle apparaten met wifi stralen over het algemeen zolang de stekker in het stopcontact zit een wifisignaal uit, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus nogmaals: ook als het apparaat uit staat of u de wifi ervan niet gebruikt.Dit geldt o.a. voor spelcomputers, smart-tv’s, draadloze printers, computers, telefoons enz. Zet waar dat kan de wifi op zulke apparaten via de software permanent uit en sluit ze vervolgens aan met een netwerkkabel. Haal altijd de stekker uit het stopcontact van elektrische apparaten die niet 24/7 aan hoeven te staan. Elektrische apparaten met of zonder draadloze zenders blijven wanneer ze op stand-by staan altijd een elektromagnetisch veld produceren. U kunt ook net als ik draadloos te schakelen stopcontacten aanschaffen die u tussen uw huidige stopcontact en veel gebruikte apparatuur kunt zetten. U kunt dan eenvoudig met de meegeleverde afstandsbediening de stroomtoevoer naar een apparaat of stekkerdoos met meerdere apparaten onderbreken zonder dat u steeds de stekkers uit het stopcontact moet halen.
Zet ook een tijdschakelklok op de stroomtoevoer van uw wifimodem en stel deze zo in dat het wifimodem tijdens slaapuren automatisch wordt uitgeschakeld. Op het modem zelf en andere apparaten met wifi in huis plakt u de in mijn praktijk verkrijgbare orgonite stenen die het ziekmakende bijproduct van wifi: negatieve orgonite straling, omzet naar positief geladen orgone straling.

  Andere kwalijke stralingsbronnen

 


Hoogspanning
Dit is uit den boze. Woont u binnen 100 meter van een transformatorhuisje of binnen 250 meter van hoogspanningsmasten, realiseert u zich dan dat dit een zeer desastreus elektromagnetisch veld produceert die uw immuunsysteem langzaam afbreekt. Statistisch gezien verhoogt het aantoonbaar de kans op vele soorten kanker. Deze straling is niet af te schermen. Woont u direct onder een hoogspanningsmast alleen dan moet de overheid u uitkopen vanwege een nieuwe regeling. Woont u er nabij: verhuis dan.

 

Dect-huistelefoons
De bekende draadloze huistelefoon met ‘dect’ technologie is nóg slechter voor uw gezondheid dan wifi. En net als uw wifi-apparaten produceert het dect basisstation van uw draadloze huistelefoon 24/7 een sterk elektromagnetisch veld. Dus ook wanneer u niet belt.  Als u een dergelijk apparaat in uw woning hebt, trek dan nu onmiddellijk de stekkers eruit en vervang hem door een huistelefoon met snoer. Dit kost u bij een bouwmarkt slechts paar tientjes.

                                                                                                                         

Uw slaapplek en elektromagnetische straling
Als u in een bed slaapt dat elektrisch verstelbaar is, haal dan altijd de stekker uit het stopcontact voordat u gaat slapen of schakel hem uit via een draadloos stopcontact uit de bij mij verkrijgbare ‘beginners-set’.  Verwijder alle stroomkabels naast/onder het bed. Gebruik ook geen wekkerradio die werkt op 230 volt maar altijd een op batterijen. De transformator in een normale wekkerradio geeft een sterk elektromagnetisch veld af. Plaats nooit spaar- of ledlampen in de buurt van uw bed.

 


Hoe ik elektromagnetische velden
gebruik voor genezing in mijn praktijk

 

 

Magneetveldring orgone tesla therapie

Wanneer u laser fotonentherapie krijgt, zit en ligt u op een comfortabele behandeltafel. Onder deze tafel is een schijfvormig apparaat gemonteerd dat een zwak magnetisch veld produceert.  Dit apparaat is gekoppeld aan het apparaat dat wordt gebruikt voor de laser fotonen- Therapie. Het therapiesignaal wordt dankzij de magneetveldschijf uitgebreid met magnetische velden. De genezende frequenties van de laser fotonentherapie worden simultaan door de magneetveldschijf uitgezonden als elektromagnetisch veld, waardoor de werking van de therapie in kracht toeneemt. De magneetveldtherapie produceert naast de signalen die de laser fotonlamp produceert een door mijn uniek in Nederland aangepast magneetveld. Waaronder een replica van het natuurlijke achtergrond magneetveld van de aarde en de ‘Schumann resonantie’ die ook wel de elektromagnetische hartslag van de aarde wordt genoemd. Ik zal wat dieper ingaan op het nut van de juiste elektromagnetische velden in ons lichaam, zodat u het belang van de magneetveld-therapie beter zul begrijpen. Onze aarde produceert specifieke elektromagnetische velden. Deze aard-resonanties vormen een natuurlijke achtergrondruis waar onze cellen op afgesteld zijn.

De specifieke elektromagnetische aardresonanties, zoals ook de welbekende ‘Schumann resonantie’, zijn van groot belang voor de werking van het menselijk lichaam. Zoals reeds is uitgelegd bevat elke cel in plant, dier en mens een antenne, het DNA-molecuul. Dit maakt ons gevoelig voor elektromagnetische velden. Alles wat leeft op aarde is afgestemd op de aanwezigheid van de specifieke elektromagnetische frequenties geproduceerd door de aarde zelf. Door de vele draadloze magneetvelden die in onze leefomgeving worden geproduceerd door wifi, gsm- en umts- (3G/4G/5G)zenders, radiosignalen en/of draadloze huistelefoons enzovoort, is het DNA in onze cellen steeds slechter in staat af te stemmen op de natuurlijk aanwezige elektromagnetische frequenties van de aarde de magneetveld therapie zorgt dat dit wel weer lukt. 

Helaas begrijpen mensen niet dat draadloze technieken zoals telefoons nadelig kunnen zijn voor de menselijke gezondheid en van onze overheid zullen we dit ook zeker niet horen. De dag dat erkend wordt dat bijvoorbeeld gsm-straling schadelijk is, zal de hele mobiele telefoniemarkt instorten. De aanbieders van alle mobiele telefoonnetwerken en producenten van wifi en mobiele telefoons zullen dan namelijk enorme schadeclaims moeten uitkeren. Nee, eerlijke informatie hierover verstrekken aan ons zal nooit gebeuren. De industrie verschuilt zich massaal achter de ‘thermische effecten’ die straling heeft op het lichaam. Zolang er slechts minimale ‘verwarming’ optreedt van onze weefsels is er volgens de belanghebbenden ‘geen gevaar’. En de overheden vertrouwen daarop. Feit is, al die onnatuurlijke elektromagnetische velden verstoren onze afstemming op het levensbelangrijke aardmagnetisch veld. Als het lichaam niet goed resoneert met de aardmagnetische velden, dan zullen alle processen in het lichaam, waaronder het proces dat verantwoordelijk is voor de afweer, minder goed functioneren: de chronische belasting met ziekmakende micro-organismen zal hierdoor toenemen.

Daarnaast ‘stressen’ de onnatuurlijke vreemde elektromagnetische velden alle micro-organismen in het lichaam, waardoor deze zich agressiever gaan gedragen. Wist u dat sommige schimmels tot 600 keer meer toxische stoffen produceren wanneer ze worden blootgesteld aan wifi, en sneller zullen gaan groeien in een poging hun voortbestaan te beschermen?  Toen ik dat voor het eerst hoorde heb ik voor mijn boek over candida een experiment gedaan waarin ik in een gecontroleerde omgeving een bakje aardbeien blootstelde aan wifi en een tweede bakje met stralingwerende stof afgeschermde van de wifi. De van nature aanwezige schimmels op het bakje blootgesteld aan wifi, bleken aanmerkelijk sneller te groeien. (bekijk het volledige experiment in mijn film over candida op doktercandida.nl). Een tijd later ik heb ik een 2e experiment gedaan. Ik heb toen twee bakjes aardbeien beide blootgesteld aan wifi, maar  bij één van de twee bakken heb ik ook de magneetveldring met de resonantie van het aardmagnetisch veld erin gestopt. Dat de schimmels in de bak met wifi én magneetveldring veel minder snel groeide dan die in de bak met alleen wifi maakte duidelijk dat toevoeging van de juiste elektromagnetische velden de schimmels weer geruststelde en minder agressief deed groeien, en zo werkt het ook in het lichaam.


 

In het menselijk lichaam zijn veel schimmels en andere micro-organismen aanwezig, sommige behulpzaam, sommige ziekmakend. Als je weet dat de verkeerde elektromagnetische velden ons immuunsysteem verstoren, en weet dat deze er ook nog eens voor zorgen dat ziekmakende micro-organismen zich op een voor ons nadelige manier gaan gedragen, dan is het niet moeilijk te begrijpen dat iedereen bij wie in het lichaam ziekmakende micro-organismen aanwezig zijn, extra voorzichtig moet zijn met onnatuurlijke elektromagnetische stralingsbronnen, en extra veel waarde heeft bij het toevoegen van de juiste frequenties zoals we doen met de magneetveldtherapie. Want om optimaal te kunnen functioneren, moet ons lichaam in resonantie blijven met de aardmagnetische velden. De magneetveldtherapie stemt tijdens de laser fotonentherapie door middel van een krachtig magneetveld, identiek aan het aardmagneetveld, het lichaam als het ware weer af op deze belangrijke frequenties. Door het lichaam tijdens de behandeling kort en krachtig de juiste resonantie aan te bieden, pakt het na de behandeling het magneetveld van de aarde weer sneller op, wat enorme gezondheidsvoordelen oplevert.

Ik hoop u vandaag wat te hebben geleerd, pas mijn tips toe en ervaar wat het met u doet en wie weet tot ziens in mijn praktijk. Alle bedragen zijn inclusief BTW

Powered by CCV Shop software webshop